การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017

"การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16: YECC 2017"
เป็นเวทีการประกวดของเยาวชนที่มีความสามารถในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้เข้าประกวดเป็นเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ NECTEC eCamp มาแล้ว
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ของการประกวดฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ และการประกวดฯ ได้ที่
เว็บไซต์หลัก YECC16 และ Facebook: NECTEC eCamp-YECC