กำหนดการ วิธีการแข่งขัน และกิจกรรมอื่นๆ

    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านค่าย NECTEC eCamp ประจำปี 2559 ซึ่งค่ายเป็นผู้คัดเลือกผู้ผ่านค่ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 2 คน ให้ร่วมแข่งขันทักษะความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดการ
    จัดการแข่งขันในประเภทนี้ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ภายในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16" ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วิธีการแข่งขัน
    ในการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องแก้ปัญหาโจทย์หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บคะแนนเป็นรอบ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมจากทุกรอบสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ
    โจทย์และกิจกรรมกำหนดโดยกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ไฟฟ้าพื้นฐานและทักษะอิเล็กทรอนิกส์   เบื้องต้น ที่ได้เรียนรู้จากค่ายฯ ความรู้และทักษะที่ผู้แข่งขันควรมี ได้แก่
           - รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หลักการทำงาน และวิธีการใช้งานเบื้องต้น
           - การอ่านค่าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
           - ความรู้วงจรตรรกะ (logic circuit) พื้นฐาน
           - การอ่านแผนผังวงจร (schematic)
           - ทักษะการบัดกรี
           - ความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดผิดในวงจรและการแก้ไข
           - ทักษะการถอดอุปกรณ์ออกจากแผงวงจร
           - ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
           - ความสามารถในการเขียนแผนผังวงจรจากวงจรจริงที่ไม่ซับซ้อน

กิจกรรมอื่นๆ
    กิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีรางวัลพิเศษและจัดขึ้นในทั้ง 3 วันของมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ได้แก่
    การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ (ชิงรางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์)
    ตอบคำถามพิธีกร
    รับชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย