YECC17

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ) YECC 2018

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17: YECC 2018 (ประเภทนิสิต นักศึกษา)

ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน สามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับการพิจารณา รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
ข้อกำหนดหลัก สำหรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไปได้ที่นี่ [คลิก]
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานหลักโครงการ
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่ FB: NECTEC eCamp-YECC

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018)

เปิดรับสมัครประเภทนิสิต นักศึกษา แล้วนะครับ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ แล้วอย่าลืมเข้าอ่านรายละเอียด
เพื่อทำความเข้าใจการสมัครเข้าร่วม และวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อนนะครับ