รางวัล

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
(1) รางวัลอันดับที่ 1    ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
(2) รางวัลอันดับที่ 2    ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
(3) รางวัลอันดับที่ 3    ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลการประกวดแข่งขันประเภทนักเรียน
(1) รางวัลอันดับที่ 1    ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
(2) รางวัลอันดับที่ 2    ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
(3) รางวัลอันดับที่ 3    ทุนการศึกษา   8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
(4) รางวัลชมเชย (2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท) ทุนการศึกษา 5,000 บาท
(5) รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม             ทุนการศึกษา 5,000 บาท
(6) รางวัลขวัญใจกรรมการ                          ทุนการศึกษา 5,000 บาท