กำหนดการ

 

ส่งข้อเสนอโครงการ5 กันยายน - 20 ตุลาคม 2560
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณา15 พฤศจิกายน 2560
ทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 4,000 บาทภายใน 30 พฤศจิกายน  2560
จัดทำและพัฒนาโครงงานฯ ตามข้อเสนอโครงงาน15 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561
กำหนดส่งมอบโครงงานรอบ 231 มกราคม 2561
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ12 กุมภาพันธ์ 2561
รับทุนรอบสอง 6,000 บาทเดือนมีนาคม 2561 (วันจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ)