ติดต่อสอบถาม

ติดต่อศูนย์ประสานงานค่าย NECTEC eCamp ในภูมิภาคได้ที่ [คลิก]

ดำเนินโครงการโดย
งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที (FITS)
ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  0-2564-6900 ต่อ 2327-2329   โทรสาร 0-2564-6875
e-mail: 
Facebook group: NECTEC eCamp-YECC