การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YECC 2018)

เปิดรับสมัครประเภทนิสิต นักศึกษา แล้วนะครับ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ แล้วอย่าลืมเข้าอ่านรายละเอียด
เพื่อทำความเข้าใจการสมัครเข้าร่วม และวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อนนะครับ