YECC18

YECC 2019

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ YECC 2019

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18: YECC 2019 (ประเภทนิสิต นักศึกษา)

สามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับการพิจารณา รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
ของการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ที่นี่ [คลิก]
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานหลักโครงการ
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่ FB: NECTEC eCamp-YECC

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ) YECC 2019

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18: YECC 2019 (ประเภทนิสิต นักศึกษา)

ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน สามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับการพิจารณา รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
ข้อกำหนดหลัก สำหรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไปได้ที่นี่ [คลิก]
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานหลักโครงการ
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่ FB: NECTEC eCamp-YECC

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019)

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
(Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019)
เหลือเวลาสมัครอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ น้องๆ นักศึกษาอย่าลืมสมัคร

เข้าร่วมการประกวดกันนะครับ ^_^ ดูรายละเอียดและข้อมูล
การรับสมัครได้ที่นครับ [คลิก]