กำหนดการ

 

ส่งข้อเสนอโครงการ3 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณา31 ตุลาคม 2561
ทำข้อตกลงและรับทุนรอบแรก 4,000 บาทภายใน 23 พฤศจิกายน  2561
จัดทำและพัฒนาโครงงานฯ ตามข้อเสนอโครงงาน31 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
กำหนดส่งมอบโครงงานรอบ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ14 กุมภาพันธ์ 2562
รับทุนรอบสอง 6,000 บาทช่วงเดือนมีนาคม 2562 (วันจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ)