วิธีการส่งข้อเสนอโครงงาน ผลงาน และการพิจารณา

(1) ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงงานจำนวน 1 ฉบับ (ที่มีรายละเอียดชัดเจน) ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่าย NECTEC eCamp  ต้นสังกัด จากนั้นแต่ละค่ายรวบรวมข้อเสนอโครงงานส่งมายังเนคเทค
(2) เนคเทคพิจารณาข้อเสนอโครงงานรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) ประกาศผลข้อเสนอโครงงานรอบแรกที่ผ่านการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc18 และ Facebook: NECTEC eCamp-YECC
(4) ผู้พัฒนาลงนามในข้อตกลงรับทุนสนับสนุนโครงงานรอบแรก ระหว่างเนคเทคและผู้พัฒนา โดยได้รับทุนรอบแรกโครงงานละ 4,000 บาท
(5) ผู้พัฒนาจัดทำโครงงานให้สมบูรณ์ และอัพโหลดวีดิทัศน์การสาธิตโครงงาน ความยาวเนื้อหาระหว่าง 4-7 นาที บนYouTube และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาค่ายฯ รวบรวมโครงงานและลิงค์ YouTube มายังเนคเทคทางเมล์ nauprang.chagampuk@nectec.or.th
(6) เนคเทคพิจารณาโครงงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(7) ประกาศผลการพิจารณาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/yecc18 และFacebook: NECTEC eCamp-YECC
(8) เนคเทคมอบทุนสนับสนุนรอบสอง โครงงานละ 6,000 บาท ในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ
(9) ผู้พัฒนาจัดแสดงผลงานและจัดทำโปสเตอร์ขนาด 20X30 นิ้ว (ปรากฏรูปแบบทางเว็บไซต์   http://fic.nectec.or.th/yecc18)  พร้อมสาธิตให้แก่คณะกรรมการตัดสินและผู้สนใจรับชมในรอบชิงชนะเลิศ ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ช่วงเดือนมีนาคม 2562