กำหนดการของการจัดงาน

กำหนดการ
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
(The Eighteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2019)

 
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม
17.00-20.00 น.วัน setupบูธกิจกรรม
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม
08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และจัดบูธแสดงผลงาน
09.00 - 19.00 น.ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธ เพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YECC 2019
09.30 - 12.00 น.กรรมการพิจารณาผลงาน รอบแรก
12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.ยื่นเอกสารการรับเงินสนับสนุน
14.00 - 16.00 น.พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม
08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 - 19.00 น. ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YECC 2019
09.30 - 12.00 น.กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสอง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น.กรรมการพิจารณาผลงาน รอบสอง (ต่อ)
16.30 - 19.00 น.คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
เวลากิจกรรม
08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 - 15.30 น. เปิดแสดงผลงานโครงการ YECC 2018  สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน
09.30 - 14.00 น.ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานที่หน้าเวที YECC
12.30 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
15.30 - 19.00 น.ประกาศผล และพิธีมอบรางวัลพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18