การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019)

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
(Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019)
เหลือเวลาสมัครอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ น้องๆ นักศึกษาอย่าลืมสมัคร

เข้าร่วมการประกวดกันนะครับ ^_^ ดูรายละเอียดและข้อมูล
การรับสมัครได้ที่นครับ [คลิก]