ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ YECC 2019

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18: YECC 2019 (ประเภทนิสิต นักศึกษา)

สามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก]
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับการพิจารณา รบกวนเข้าอ่านรายละเอียด
ของการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ที่นี่ [คลิก]
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานหลักโครงการ
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่ FB: NECTEC eCamp-YECC