สถานที่พักที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้

สถานที่พักที่ ศูนย์ฯ จัดให้
ชื่อ : โรงแรมสินสิริ รีสอร์ท
ที่ตั้ง : 93/1 หมู่ 7 ถนนปัญญา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-509-3365
ห้องพัก : พัก 2-3 ท่าน/ห้อง/คืน (ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้ตามความเหมาะสม)
รายชื่อผู้เข้าพัก : ประกาศรายชื่อผู้เข้าพักพร้อมรายละเอียด ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 15.30 . (ทาง website เท่านั้น) และศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี ตามความเหมาะสม
แผนที่ : Map