ประกาศผลโครงการ YSC 2010 ที่ผ่านการพิจารณารอบสอง และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับโครงการ YSC 2010 ที่ผ่านการพิจารณารอบสอง และ
โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
- ภาคใต้


การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
สำหรับกำหนดการและรายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทางเว็บไซต์เท่านั้น

ศูนย์ประสานงานโครงการแต่ละภาคจะทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการถึงท่านตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ ตามที่ท่านได้สมัครไว้

AttachmentSize
YSC2010_SecondRound_Center.pdf65.29 KB
YSC2010_SecondRound_North.pdf50.23 KB
YSC2010_SecondRound_Isan_SUT.pdf48.96 KB
YSC2010_SecondRound_Isan_UBU.pdf46.23 KB
YSC2010_SecondRound_South.pdf53.5 KB