กำหนดการ

กำหนดการ

  • รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal)                มิถุนายน - 7 สิงหาคม 2552
  • ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน          7 กันยายน 2552
  • พัฒนาโครงงาน                                      กันยายน - ธันวาคม 2552 
  • ทำสัญญาและพิธีมอบทุน                           ตุลาคม 2552
  • จัดค่ายวิทยาศาสตร์                                 ตุลาคม 2552
  • ส่งมอบผลงาน                                       4 มกราคม 2553
  • ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ        มกราคม 2553
  • จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ                         กุมภาพันธ์ 2553
  • เข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF 2010 ณ เมือง San Jose มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 - 15 พฤษภาคม 2553