YSC14

รมว.วท. ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก

   
   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย
เมื่อเย็นวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุม กรุงเทพมหานคร
จาก "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
ที่คว้ารางวัล Grand Award อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
จากงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2012

โดยสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศของงานเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ [คลิก]
[ปล.ขอบพระคุณช่างภาพกิตติมศักดิ์ คุณศราวุธ และ คลังภาพ คุณศุภโชค]

ตัวแทนเยาวชนไทยได้รางวัลที่ 2 Grand Awards ในงาน Intel ISEF 2012

ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 ตัวแทนนักเรียนไทยจากโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
คว้ารางวัล Grand Award อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล จากงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2012
ณ เมืองพิตส์เบิร์ก เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 55
โดยสามารถติดตามข่าวและร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 4 ได้ที่

  22 พฤษภาคม 2555

  May 22, 2012

  May 14, 2012

หรือชม Clip ภาพข่าวได้ทาง channelintel

และจะนำมาบอกเล่าเก้าสิบกันเรื่อยๆ สำหรับข่าวจากสื่อมวลชนแขนงอื่น หรือจากทีมงานของเราครับ

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงาน YSC14 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ประกาศแล้วครับ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่านว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ ได้ที่ โครงงานที่เข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามที่แจ้งครับ
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ YSC 2012

ในการจัดทำโปสเตอร์ ศูนย์ฯ ได้กำหนดแนวทางสำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ ดังนี้ครับ
ด้านบนของโปสเตอร์กำหนดให้ใส่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ ในส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถ Download PosterTemplate ได้ที่นี่ [คลิก]

กำหนดการใหม่โครงการ YSC 2012

ประกาศกำหนดการใหม่โครงการ YSC 2012 แล้วนะครับ
โดยผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการใหม่ได้ที่
YSC14>ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน>กำหนดการ
ทั้งนี้ กรุณาติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์หลัก
และทาง facebook group: “ํYSCThailand” ครับ