กำหนดการ

รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal)20 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2554
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน27 กันยายน 2554
ระยะพัฒนาโครงงาน กันยายน - ธันวาคม
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนตุลาคม 2554
     *การส่งเอกสารเพื่อรับทุน สำหรับภาคกลาง
รอการยืนยันจากศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ตุลาคม 2554
กำหนดส่งมอบผลงานขึ้นกับศูนย์ประสานงานแต่ละภาคกำหนด 
กำหนดการตรวจผลงาน
12 มกราคม 2555 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

17 มกราคม 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
  10 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคใต้  
 13 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 24 กุมภาพันธ์ 2555 ภาคกลาง
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ29 กุมภาพันธ์ 2555
จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ20-22 มีนาคม 2555
การเก็บตัวเข้าค่าย23 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2555
เข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF13-18 พฤษภาคม 2555