YSC15

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงาน YSC 2013 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YSC 2013"
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ประกาศแล้วครับ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่าน
ว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ ได้ที่
โครงงานที่เข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ
และ โครงงานที่ได้รับทุนรอบที่สอง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามที่แจ้งครับ
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ

กำหนดการสำหรับการนำเสนอและตรวจรับผลงานโครงการ YSC 2013

กำหนดการการแข่งขันโครงการ YSC 2013
สำหรับการนำเสนอและตรวจรับผลงาน


ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2556
ภาคเหนือ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ณ เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 21 ม.ค. 2556
ภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 2556

ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ  วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 2556

ประกาศเกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอโครงการ YSC 2013

ล่าสุดสำหรับไฟล์ Poster Template (3 ม.ค. 2556)
รบกวน Download ไปใช้งานกันใหม่นะครับ 
[คลิก]

 ในการจัดทำโปสเตอร์ ศูนย์ฯ ได้กำหนดแนวทางสำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ ดังนี้ครับ
ด้านบนของโปสเตอร์กำหนดให้ใส่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนา 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ ในส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม
กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม

ประกาศแล้วครับ สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ YSC 2013

เป็นที่แน่นอนแล้วครับ สำหรับกำหนดการพิธีมอบทุนโครงการ YSC 2013
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการในแต่ละศูนย์ภูมิภาคได้ที่
กำหนดการพิธีมอบทุน โดยโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานของโครงการที่ท่านสังกัด
***** แล้วพบกันในวันจัดพิธีมอบทุนนะครับ *****

ประกาศผลรายชื่อโครงงาน YSC 2013 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงงานแล้วครับ
สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 : YSC 2013"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงงาน YSC 2013 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไป
ทางเว็บไซต์หลักของโครงการหรือ Facebook ของโครงการครับ
 *** ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ ***