โครงงาน YSC 2013 ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง จากทุกศูนย์ภูมิภาค

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคกลาง

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคเหนือ

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคใต้

      


หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของขณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด