กำหนดการ

17 มกราคม 2557
 
รับสมัครข้อเสนอโครงงานสิงหาคม -  30 กันยายน 2556  
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา18 ตุลาคม 2556  
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานตุลาคม-ธันวาคม 2556  
การจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์    ตุลาคม 2556 
กำหนดส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน9 มกราคม 2557 
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ27 มกราคม 2557 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ12 - 14 มีนาคม 2557
 
การประกวดในงาน Intel ISEF 201411 - 16 พฤษภาคม 2557 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง คณะทำงานส่วนกลาง (NECTEC) จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า