ประกาศผลการพิจารณารอบรองชนะเลิศ โครงการ YSC 2014

   ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคกลาง
     

   ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     

   ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     

   ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคเหนือ
     

   ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคใต้