กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการ

30 - 10 - 2557

รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2557 
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน14 พฤศจิกายน 2557  
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานพฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2558 
พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์พฤศจิกายน 2557 
กำหนดส่งมอบผลงาน30 มกราคม 2558 
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ16 กุมภาพันธ์ 2558 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ18 - 20 มีนาคม 2558 
การประกวดในงาน Intel ISEF 201510 - 15 พฤษภาคม 2558 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง