กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
(The Seventeenth Young Scientist Competition: YSC 2015)
วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230วันที่ 17 มีนาคม 2558
เวลา 17.00-18.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 17.30-20.00 น.    ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                  ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันที่ 18 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-19.00 น.    เปิดแสดงผลงานโครงการ YSC 2015 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
เวลา 14.00-16.00 น.    พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

วันที่ 19 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YSC 2015
เวลา 09.00-10.00 น.    ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 17.00-18.00 น.    คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน

วันที่ 20 มีนาคม 2558
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-14.00 น.    แสดงผลงาน YSC 2015
เวลา 14.00-17.00 น.    การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                  พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม