กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดส่งมอบผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์

กำหนดส่งมอบผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558
*** โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องทำการส่งผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์
ไปยังศูนย์ประสานงานที่โครงงานของท่านสังกัด ภายในวันที่กำหนด ***

ภูมิภาควันที่นำเสนอผลงาน 
1. ภาคเหนือ - มหาวิทยาลัยนเรศวร13 กุมภาพันธ์ 2558 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) - ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี10 กุมภาพันธ์ 2558 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) - ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี12 กุมภาพันธ์ 2558 
4. ภาคใต้ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์13 กุมภาพันธ์ 2558 
5. ภาคกลาง - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.20 กุมภาพันธ์ 2558 

     ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (ยกเว้นภาคกลาง)
     การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 18 - 20 มีนาคม 2558
     การประกวดในงาน Intel ISEF 2015 10 - 15 พฤษภาคม 2558