กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

*** ก่อนทำการลงทะเบียนรบกวนอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะครับ ***

18-09-2557

โปรดดำเนินการให้ครบ 4 ขั้นตอนดังนี้

1.) เข้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ GENA เพื่อขอรับรหัสโครงงาน


 

2.) เพิ่มหมายเลขรหัสโครงการที่ได้รับจากระบบ GENA  
เข้าไปในเอกสารข้อเสนอโครงงาน (Proposal)
สามารถดูรายละเอียดของขั้นตอนการเสนอโครงงาน
และรายละเอียดข้อเสนอโครงงาน ได้ตามลิ้งก์ข้างล่างนี้

3.) ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ไปยังศูนย์ประสานงานในภูิมภาคที่สังกัด

4.) เข้าระบบ GENA อีกครั้ง เพื่อทำการ upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน

โปรดตรวจสอบเอกสารของท่าน
ว่ามีความคล้ายกับเอกสารอื่นหรือไม่ [คลิกที่ภาพด้านล่างนี้]

*****************************************************************

มาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนกันเลยครับ     

   1. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ GENA  โดยคลิกที่ Icon ด้านบนนี้และเลือก “ลงทะเบียนใหม่” เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าแข่งขันที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ โดยต้องกรอกข้อมูล Email address ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่มีอยู่จริง เพื่อให้ระบบส่งข้อมูลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

  2. ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังหัวหน้าโครงงาน เพื่อแจ้งให้หัวหน้าโครงงานยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากไม่ยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation) ถือว่าการลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิ้น  และข้อมูลในการลงทะเบียนนั้น จะถูกลบทิ้งภายใน 48 ชั่วโมง

   3. หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ 1) รหัสโครงการ และ 2) รหัสผ่านเพื่อใช้เข้าระบบออนไลน์ GENA

   4. เข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัสโครงงาน และรหัสผ่านที่ได้รับ เพื่ออัพโหลดข้อเสนอโครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ PDF และ ไฟล์ plain text (text file) ตามขั้นตอนในระบบ

   5. พิมพ์แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงงานจากในระบบ และลงนามให้ครบถ้วน เพื่อประกอบเป็นหน้าปกข้อเสนอโครงงาน โดยจัดหน้ากระดาษในการพิมพ์ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4

   6. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามให้ครบถ้วน ภายในเล่มข้อเสนอโครงงาน

   7. ส่งข้อเสนอโครงงาน (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัด

  8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ YSC

หมายเหตุ :

   1. ควรเตรียมข้อมูลส่วนตัว สำเนาบัตร ที่อยู่ อีเมล์ ของทีมผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือตัวแทน ให้พร้อมก่อนทำการลงทะเบียน

   2. การอัพโหลดข้อเสนอโครงการ ต้องทำการอัพโหลด 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ PDF (ใช้การแปลงไฟล์จากโปรแกรม ห้ามใช้วิธีการสแกน) และ ไฟล์ plain text (text file)

   3. โปรดระวังการอัพโหลดซ้ำ เพราะระบบจะบันทึกข้อมูลเฉพาะไฟล์ล่าสุดเท่านั้น

  4. โปรดตรวจสอบรายชื่อจังหวัดของแต่ละศูนย์ภูมิภาคจากคู่มือการแข่งขัน หรือจากการลงทะเบียนในระบบ

   5. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในแต่ละช่อง โดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์มือถือ

 

คลิกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียน