กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการ

22 - 09 - 2558

รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2558
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน27 พฤศจิกายน 2558  
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานพฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 
พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ธันวาคม 2558 
กำหนดส่งมอบผลงาน5 กุมภาพันธ์ 2559
 
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ22 กุมภาพันธ์ 2559 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2559 
การประกวดในงาน Intel ISEF 20168 - 13 พฤษภาคม 2559 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง