กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดส่งมอบผลงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค

กำหนดส่งมอบผลงานทางไปรษณีย์และอัพโหลดไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
*** โดยผู้พัฒนาโครงงานต้องทำการส่งผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์
ไปยังศูนย์ประสานงานที่โครงงานของท่านสังกัด ภายในวันที่กำหนด ***
การตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค โดยทุกโครงงานต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

ภูมิภาควันที่นำเสนอผลงาน 
1. ภาคเหนือ [มหาวิทยาลัยนเรศวร] ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
19 กุมภาพันธ์ 2559 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี] ณ เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา20 กุมภาพันธ์ 2559 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี] ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
11 กุมภาพันธ์ 2559 
4. ภาคใต้ [มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์] ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
15 กุมภาพันธ์ 2559 
5. ภาคกลาง [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.12 กุมภาพันธ์ 2559 

     ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 22 กุมภาพันธ์ 2559
     การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 15-17 มีนาคม 2559
     การประกวดในงาน Intel ISEF 2016 ระหว่างวันที่ 8- 13 พฤษภาคม 2559