กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

Poster Template

รูปแบบของ Poster Template ประจำ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017"

ขนาดของ Poster: 1. ชิ้นด้านซ้ายขนาด 30x100 cm จำนวน 1 ชิ้น
                          2. ชิ้นกลางขนาด 80x100 cm จำนวน 1 ชิ้น
                          3. ชิ้นด้านขวาขนาด 30x100 cm จำนวน 1 ชิ้น
รายละเอียดตามภาพตัวอย่าง

ชิ้นด้านซ้ายและขวา     

      ชิ้นกลาง              

รายละเอียดและเนื้อหาของโปสเตอร์