กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

Poster Template สำหรับศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รูปแบบของ Poster Template ประจำ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017"

ขนาดของ Poster: ชิ้นกลางขนาด 80x100 cm

รายละเอียดตามภาพตัวอย่าง

 

      ชิ้นกลาง              

รายละเอียดและเนื้อหาของโปสเตอร์