กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

กำหนดการโครงการ

09 - สิงหาคม - 2559

รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) 10 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2559
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน11 พฤศจิกายน 2559  
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานพฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 
พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ธันวาคม 2559 
กำหนดส่งมอบผลงาน6 กุมภาพันธ์ 2560
 
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ22 กุมภาพันธ์ 2560 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2560 
การประกวดในงาน Intel ISEF 201614 - 19 พฤษภาคม 2560 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง