กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

YSC20

YSC 2018

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ YSC 2018

การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
และได้รับทุนสนับสนุน ก็ประกาศผลแล้วครับ โดยสามารถเข้าดูผลการพิจารณาได้ที่นี่
ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาผลงานสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ได้ทางระบบ sims ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 11 มี.ค. 2561
และสามารถ Upload รายงานฉบับสมบูรณ์ขึ้นระบบ sims ได้ตั้งแต่วันที่
3 ก.พ. - 11 มี.ค. 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดหัวข้อของรายงานได้ที่ FinalReport
เป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาโครงงานทุกท่าน และยินดีด้วยกับทุกๆ โครงงานที่ผ่านเข้ารอบ
***หมายเหตุ ระบบ sims จะปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุง 1 วันคือ วันที่ 2 ก.พ. 2561***

การจัดทำรายงาน รอบ 2 / รายงานฉบับสมบูรณ์ และ Poster ในการนำเสนอโครงงาน YSC 2018

สำหรับการจัดทำรายงาน รอบ 2 และรายงานฉบับสมบูรณ์
ของ "การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20: YSC 2018"
ผู้พัฒนาโครงงาน สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ รายงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์
ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานรอบที่ 2 และรอบชิงชนะเลิศ สามารถใช้ Poster Template
ตามที่ทางโครงการกำหนดไว้ โดยสามารถโหลไฟล์ได้ที่นี่ Poster Template
และสารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2
ได้ที่นี่ ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา YSC 2018
ติดตามความเคลื่อนไหวของการประกวดได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการ
หรือติดตามได้ที่ FB: YSC Thailand

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ กับการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประกวดในโครงการ YSC 2018 ปิดรับสม้ัครวันที่ 29 กันยายน 2560 นี้
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ