กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ YSC 2018

การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)
ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
และได้รับทุนสนับสนุน ก็ประกาศผลแล้วครับ โดยสามารถเข้าดูผลการพิจารณาได้ที่นี่
ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ
ทั้งนี้ ผู้พัฒนาผลงานสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ได้ทางระบบ sims ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 11 มี.ค. 2561
และสามารถ Upload รายงานฉบับสมบูรณ์ขึ้นระบบ sims ได้ตั้งแต่วันที่
3 ก.พ. - 11 มี.ค. 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดหัวข้อของรายงานได้ที่ FinalReport
เป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาโครงงานทุกท่าน และยินดีด้วยกับทุกๆ โครงงานที่ผ่านเข้ารอบ
***หมายเหตุ ระบบ sims จะปิดระบบเพื่อทำการปรับปรุง 1 วันคือ วันที่ 2 ก.พ. 2561***