กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการโครงการ

25 - กรกฎาคม - 2560

ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทุกคน15 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560
รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน19 ตุลาคม 2560 
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 
พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์พฤศจิกายน 2560 
กำหนดส่งมอบผลงาน15 มกราคม 2561
 
ตรวจประเมินผลงานรอบ 216 – 31 มกราคม 2561 
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมกราคม 2561 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2561
 
การประกวดในงาน Intel ISEF 201814 - 19 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง