กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ

หมายเหตุ: การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2018) รอบชิงชนะเลิศ จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17”  (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018) ระหว่าง วันที่ 14 - 16  มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และเปิดให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ผู้พัฒนาทุกท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ขอให้ปฏิบัติดังนี้
     1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ ทาง eMail:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)
     2. ขอให้ผู้พัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำการพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด พร้อมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และ Upload ขึ้นระบบ sims ได้ที่ https://www.nectec.or.th/sims/ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดหัวข้อในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ FinalReport ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้รายงานฉบับเดิมซึ่งใช้ประกอบการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ขอให้ท่านทำการ Upload ไฟล์เข้าระบบใหม่อีกครั้งภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นเช่นกัน
     3. ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้พัฒนาทุกโครงงานจะต้องส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่น พร้อม CD 1 ชุด โดยให้ถือรายงานและ CD ไปส่งที่เคาร์เตอร์ส้่งรายงานภายในงานมหกรรม IT โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. และปิดการรับภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 09.00 น.  ทั้งนี้ CD ต้องให้เขียนชื่อโครงงาน และรหัสโครงงานบนหน้าปกให้ชัดเจน  พร้อมบรรจุไฟล์เอกสารรายงาน จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. pdf file และ 2. LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ประกอบด้วย
         3.1  ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
         3.2  ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
         3.3  รูปภาพแสดงการทดลอง ขั้นตอน หรือกระบวนการของโครงงาน โดยมีขนาดขั้นต่ำที่ 1024x768 พิกเซล/ภาพ
         3.4  ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ สำหรับการเผยแพร่ (.jpg หรือ .pdf)


   ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง 
     

    ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     

    ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     

    ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ
     

    ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้