กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
(The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 17.00-20.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และจัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.

เวลา 17.00-20.00 น.    ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และไฟล์ผลงานตามที่กำหนด

วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 07.30-08.30 น.    ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-12.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำบูธเพื่อรับใบประกาศนียบัตรเข้ารอบชิงชนะเลิศ YSC 2019
เวลา 10.00-19.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงงาน YSC 2019
เวลา 13.30-17.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน YSC 2019
เวลา 14.00-16.00 น.    พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงงาน YSC 2019
เวลา 09.30-12.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน YSC 2019
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน YSC 2019

วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน YSC 2019
เวลา 10.00-14.00 น.    แสดงผลงาน YSC 2019
เวลา 14.00-18.30 น.    การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
เวลา 18.30-20.30 น.    ประชุมเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน Intel ISEF 2019

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของ
                การจัดแสดงผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน