กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน SIMS
โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และ eMail ที่ใช้ในการลงทะเบียน ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

     โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ของขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ตั้งใจพัฒนาผลงานจนได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค พร้อมได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2019  ระหว่าง วันที่ 13- 15  มีนาคม 2562 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา

*** สำหรับการติดต่อรับเงินรางวัลและการแข่งขันในรอบถัดไปมีรายละเอียดที่ท่านต้องศึกษา โปรดทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านข้อมูลและทำความเข้าใจในประกาศ ตลอดจนคู่มือการแข่งขันอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว ***


สำหรับ

     น้องๆ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
     น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9,000 บาท ใบประกาศนียบัตร พร้อมค่าสนับสนุนการเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ


การติดต่อรับเงินรางวัล และใบประกาศนียบัตร

     ทั้งนี้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9,000 บาท จะแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน โดยจ่ายให้นักเรียนหัวหน้าโครงงาน 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท รวม 9,000 บาท  โดยท่านสามารถติดต่อรับทุนพัฒนาผลงาน และค่าสนับสนุนการเดินทางพร้อมใบประกาศในการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด

หมายเหตุ:
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) รอบชิงชนะเลิศ จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18”  (Thailand IT Contest Festival: IT 2019) ระหว่าง วันที่ 13- 15  มีนาคม 2562 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และเปิดให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


ผู้พัฒนาทุกท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

     ให้ตรวจสอบข้อมูลของท่าน พร้อมทั้งศึกษาคู่มือปฏิบัติในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้ที่ (link) ดังนี้

     1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ ทาง eMail: suntharee.kri@nectec.or.th  ภายในเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)
     2. ขอให้ผู้พัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำการพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด พร้อมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และ Upload ขึ้นระบบ sims ได้ที่ https://www.nectec.or.th/sims/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดหัวข้อในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ รายงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้รายงานฉบับเดิมซึ่งใช้ประกอบการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ขอให้ท่านทำการ Upload ไฟล์เข้าระบบใหม่อีกครั้งภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นเช่นกัน
     3. ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้พัฒนาทุกโครงงานจะต้องส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่น พร้อมนำส่งไฟล์ 1 ชุด โดยให้ถือรายงานและไฟล์ข้อมูลไปส่งที่เคาร์เตอร์ส่งรายงานภายในงานมหกรรม IT2019 โดยเคาร์เตอร์ส่งรายงานฯ เปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. และปิดการรับเอกสารภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น.  ทั้งนี้ไฟล์เอกสารรายงานที่นำมาส่ง ควรตั้งชื่อโดยใส่รหัสโครงงานของท่านประกอบด้วย และให้จัดทำใน 2 รูปแบบ คือ 1. pdf file และ 2. LibreOffice Writer หรือ Microsoft Word ประกอบด้วย
         3.1  ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
         3.2  ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
         3.3  รูปภาพแสดงการทดลอง ขั้นตอน หรือกระบวนการของโครงงาน โดยมีขนาดขั้นต่ำที่ 1024x768 พิกเซล/ภาพ
         3.4  ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ สำหรับการเผยแพร่ (.jpg หรือ .pdf)


     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง 
     

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ
     

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้