เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครอบรม Adempiere Open Source ERP

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU INOVA) และ ADempiere ASIA
ร่วมกันจัดโครงการอบรม Adempiere Open Source ERP  ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต
โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 12,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ,25-28 พฤศจิกายน 2553
สำรองที่นั่งด่วน!  ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://fic.nectec.or.th/