ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ในที่สุัดก็ประกาศแล้วครับสำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers
ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และหัวข้อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งกลับมายัง
งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที (FICS) ทาง eMail: ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้วิทยากรจะเปิดให้  Download เอกสารประกอบการอบรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.
ทางเว็บไซต์ https://fics.nectec.or.th เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมตัวและได้ทำการศึกษาก่อน
[คลิก] ตรวจสอบรายชื่อ/รายละเอียด [Download] ไฟล์รายชื่อ