เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย"
(Semantic-based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ข้อมูลการจัดอบรม สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ [ใบสมัคร Online]