เนคเทคเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แ่ห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมายสำหรับนักพัฒนาระบบ"
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)
ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับนักพัฒนาระบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัคร ฟรี สำรองที่นั่งด่วน! ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 นี้ รับจำนวนจำกัด
โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ [กรอกใบสมัคร]
รายละเอียดของหลักสูตรสามารถอ่านได้ที่นี่ [เอกสารประจำหลักสูตร]