ติดต่อเรา

งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที (FITS) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

-------------------------------------------------------------------------------

แผนที่ : MAP

แผนที่ถนนจาก กทม.

Download: JPG | PDF

แผนที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์

Download: JPG | PDF