ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าค่ายฯ ครั้งที่ 3

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมค่ายฯ
     ทางโครงการฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์ ตามประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ครั้งที่ 3 สามารถเข้าร่วมค่ายอบรมฯ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ กรณีต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ วันเวลา ในการจัดค่ายฯ
สถานที่จัดงาน : ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : Chateau Apartments, ถนนเชียงราก-บางขันธ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [คลิก]
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
     1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมการอบรมฯ
     2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
     3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
     4. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)

เนื้อหาและอุปกรณ์หลักในการอบรม
    1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
    2. สิ่งที่ผู้เข้าค่ายฯ ต้องศึกษา และรายการเอกสารที่จะส่งให้ก่อนอบรม
        - ติดตั้งโปรแกรมพัฒนา Arduino IDE
        - การสมัคร และการใช้งาน NETPIE.io
        - ข้อมูลพื้นฐานบอร์ด KidBright

                 


    เนื้อหาประกอบเบื้องต้น
    1. แนะนำบอร์ด KidBright
    2. การติดตั้ง KidBright IDE
    3. การใช้งาน KidBright IoT
    4. ทำความรู้จักกับ NETPIE cloud platform
    5. การติดตั้ง Arduino IDE สำหรับ KidBright
    6. การติดตั้ง Library NETPIE microgear
    7. ระบบการติดต่อสื่อสารแบบ MQTT
    8. การเก็บข้อมูลและแสดงผลด้วย NETPIE Freeboard และ NETPIE Feed และการใช้งาน NETPIE Application
    9. การประยุกต์ใช้งาน KidBright ด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ

    อุปกรณ์หลัก:   
    1. บอร์ด KidBright
    2. Sensors
        2.1 ADS1115          2.5 Relay 2 CH
        2.2 DHT11             2.6 Soil mositure
        2.3 IR Sensor         2.7 Gear Motor 1:48
        2.4 Limited Switch    2.8 Batter Holder AA x 4
    3. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
        3.1 Jumper wire (Female to Female)
        3.2 Jumper wire (Male to Male)
        3.3 Jumper wire (Male to Female)
        3.4 BreadBoard 400 hole
        3.5 Micro USB Cable 30cm
        3.6 Plastic Box