การจัด "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019" ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

ประกาศข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการการจัด
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019"

ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 62
และครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ***