การจัด "ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IOT: NECTEC IOT CAMP 2019" ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7

ประกาศข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการการจัด
"ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT: NECTEC IoT Camp 2019"

ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ระหว่างวันที่ 1-2 ส.ค. 62 
และครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 62
สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [ครั้งที่ 6] และ [ครั้งที่ 7]
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของการเตรียมตัวได้ที่นี่ [คลิก]
*** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ***