กำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับการจัดงานมหกรรม ICT2011

ในที่สุดก็ได้กำหนดวันจัดงาน "มหรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแ่ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10"
หรือ "The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011" โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กทม. ส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าในการ
เตรียมการจัดงาน จะนำมาอัพเดทให้ทุกๆ ท่านทราบในโอกาสต่อไปครับ