ตารางกิจกรรมภายในงาน

 
กิจกรรมภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา NSC 2018
YSC 2018
YECC 2018
ต่อกล้าให้เติบใหญ่ เวทีใหญ่

นักศึกษา นักเรียน

ณ บูธนิทรรศการ NSC ณ บูธนิทรรศการ YSC ณ ลานกิจกรรม YECC ณ ลานกิจกรรม YECC ณ บูธต่อกล้าให้เติบใหญ่

14 มีนาคม 2561 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน กิจรรม: ตอบภาพวงจร และกิจรรม: ชุด Kit (1) จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน


11.00-12.00 น.


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-14.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน KidBright


14.00-15.00 น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ เวทีใหญ่

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน KidBright จัดแสดงผลงาน


17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
15 มีนาคม 2561 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรม: ชุด Kit (2) จัดแสดงผลงาน


10.00-11.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรม: พื้นฐานอิเล็กทรอกนิกส์


11.00-12.00 น. กิจกรรม: ความรู้วงจรตรรกกะพื้นฐาน


12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-14.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรม: รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


14.00-15.00 น. กิจกรรม: รู้ทันโลก


15.00-16.00 น.


16.00-17.00 น.


17.00-18.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน18.00-19.00 น.16 มีนาคม 2561 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน จัดแสดงผลงาน นำเสนอผลงาน จัดแสดงผลงาน รุ่นพี่ขอเวทีแชร์: ประสบการณ์ 1 ปีในต่อกล้าให้เติบใหญ่รุ่นที่ 5


10.00-11.00 น.

บรรยายพิเศษ "ประสบการณ์รุ่นพี่ สู่วิถีไอที Startup" โดย
1. คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง AIYA Startup AIYA สตาร์ทอัพผู้บุกเบิกเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (รางวัลรองชนะเลิศ NSC ปีที่ 6)

2. คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท YMMY ผู้ก่อตั้งและให้บริการแอปพลิเคชัน QueQ

3. คุณสิบแสน สุขสุชะโน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอบซ์แทรค วิงซ์ จำกัด ผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตและสร้างสรรค์เกมของไทย11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-14.00 น. จัดแสดงผลงาน นำเสนอผลงาน


14.00-15.00 น.


15.00-16.00 น. พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ เวทีใหญ่

16.00-17.00 น.

17.00-18.30 น.

18.30-19.00 น. เก็บวัสดุอุปกรณ์ และรื้อถอนบูธนิทรรศการ


หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการจัดงาน
                2. โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง