ขั้นตอนการลงทะเบียนอุปกรณ์หรับการเข้างาน/จัดแสดงผลงาน

     เนื่องจากในการจัดงานมหกรรมฯ ปีนี้ ได้มีการจัดเตรียมระบบตรวจสอบการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มาใช้ประกอบการแข่งขันและจัดแสดงผลงานเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผู้เข้าแสดงผลงาน แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญของอุปกรณ์เหล่านั้น ดังนี้

     อุปกรณ์ที่ต้องลงทะเบียน คือ Netbook, Notebook , PC case, Monitor, SmartTV, Projector , VR glass และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องระบุ Serial No. ของรายการอุปกรณ์นั้นๆ ด้วย

หมายเหตุ: ยกเว้น Smart Phone, Mobile Phone, Smart Watch, Tablet, บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์, กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอทุกชนิต และรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งบูธหรืออื่่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องลงทะเบียน

     โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ NSC YSC และ YECC ที่จะนำอุปกรณ์ที่ต้องลงทะเบียนเข้ามาใช้ประกอบการแข่งขันจำเป็นต้องเข้าทำการลงทะเบียนอุปรกณ์ผ่านระบบลงทะเบียน Online ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ

ขั้นตอนรายละเอียด
1

ระบบจะทำการส่งเมลให้กับผู้เข้าแข่งขันโดยอัตโนมัติ โดยจะยึดเมลที่กรอกในระบบ GENA / ระบบ SIMS และเมลที่แจ้งมายังผู้ประสานงานโครงการนั้นๆ เป็นหลัก จากนั้นให้คลิกอ่านเมลที่ไดรับแจ้งเพื่อทำการกำหนดรหัสผ่าน

2

ร้องขอการกำหนดรหัสผ่าน

3

รับเมลสำหรับกำหนดรหัสผ่าน

4

กำหนดรหัสผ่าน

5

Login เข้าระบบ

6

คลิกปุ่ม Edit เพื่อทำการบันทึกอุปกรณ์ที่จะนำติดตัวมา

7

ระบบจะแสดงประเภทการแข่งขันที่เข้าร่วมประกวด ให้คลิกปุ่ม Next

8

บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ที่จะนำติดตัวมาด้วย

9

เมื่อคลิกปุ่ม Confirm แล้วระบบจะทำการส่งเมลตอบรับกลับไป สามารถพิมพ์เพื่อมาลงทะเบียนหน้าได้