newseed

ประกาศแจ้งเรื่องการตอบรับเข้าร่วมฯ และการเตรียมตัว ในพิธีปิดโครงการฯ

ประกาศเรื่องการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7
ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธ.ค. 62 นี ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รบกวนหัวหน้าทีม หรือผู้แทน เข้ากรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมงานฯ online
โดยคลิกที่ภาพ icon บนข้อความประกาศนี้ ภายในเวลา 15.00 น. วันที่ 25 พ.ย. 62
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานได้ที่
กำหนดการพิธีปิด | ข้อมูลการเตรียมตัวฯ | รายงานฉบับสมบูรณ์
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศเรื่องการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม ค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7ประกาศเรื่องการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ค่าย Workshop2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 มิ.ย. 62 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รบกวนให้หัวหน้าทีม
หรือผู้แทน กรอกแบบตอบรับ online เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
รบกวนกรอกภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 พ.ค. 2562
ทั้งนี้ สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วม
และการกรอกแบบตอบรับได้ที่นี่ [คลิก]

แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่
รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

*** แล้วพบกันในค่าย Workshop2 นะครับ ***

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่าย Workshop1 และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop1
โดยผู้พัฒนาและคณาจารย์ของทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ [คลิก]
และดูรายละเอียดของการเตียมตัวเข้าร่วมได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูสถานะของการยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ได้ที่ [คลิก]
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
โดยสามารถเข้าดูรายชือของผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ ทุกๆ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องดำเนินการ
กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมเสริมศักภาพ
ในการพัฒนาผลงานของตนเอง [Workshop 1] ผ่านแบบตอบรับ Onlineภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนั้น อย่าลืมกันนะครับ
แล้วพบกันในค่าย Workshop 1 ที่จะช่วยให้การพัฒนาผลงานของคุณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้ใช้ได้อย่างภาคภูมิใจครับ
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของโครงการ
และ Facebook ของโครงการครับ