ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
โดยในปีนี้ทางโครงการได้แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ
สามารถเข้าดูรายชื่อผู้สมัครทั้ง 2 รอบได้ที่นี่ [คลิก]
และทางโครงการฯ จะประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมการพ่มเพาะเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB: ต่อกล้าให้เติบใหญ่ นะครับ